Tělesná výchova a její studium

DECHOVÁ CVIČENÍ

DECHOVÁ CVIČENÍ Dechová cvičení mají vliv na srdeční i dýchací činnost. Při každém vdechu se negativita nitrohrudního tlaku zvětšuje a při výdechu se nitrohrudní tlak přibližuje atmosférickému. Negativní nitrohrudní tlak je důležitou pomocnou silou...

Ischemická choroba srdeční

Než začneme provádět zdravotní tělesnou výchovu u takto nemocných je nezbytné si vždy zopakovat základní i nové poznatky z vnitřního lékařství o tomto onemocnění a o jeho rizikových faktorech. Ischemická choroba srdeční (dále jen...

Hypertenze

průměr 135/85 torrve spánku 120/70 torrnorma, žádoucí tlak 120/80 torrhypertenze víc než 140/90 torrtěžká hypertenze 200/115 torrRizikové faktory : obezita, nadměrný příjem soli, hormonální antikoncepce, kouření…V počátečních stádiích je tlak zvýšen pouze přechodně a...

Kontraindikace ZTV u kardiovaskulárních onemocnění

akutní infektnestabilní angina pectoristěžká aortální stenózanekontrolovaná arytmiesrdeční selhávánícelková respirační insuficienceplicní embolietěžká aneurysmatamaligní hypertenze ZTV obecně rozvíjí schopnosti jako vytrvalost sílu koordinaci rychlost rovnováhuDůležité aktivity jsou však i protahování zkrácených svalů, dechová cvičení a relaxace.

Základní rozdělení kardiovaskulárních onemocnění

I. Onemocnění srdce ICHSvrozené a získané srdeční vadyporuchy rytmuzáněty srdce (endo-, myo-, perikarditidy)kardiomyopatie II. Poruchy oběhové dynamikyoběhová nedostatečnostporuchy regulace TK III. Onemocnění cévICHDKžilní nedostatečnostvarixyHlavní příznaky kardiovaskulárních onemocnění bolest (nejčastěji za hrudní kostí, pocit tísně...

Signalizace

Pokud se dostane jednotlivec nebo skupina do nesnází a je přitom odkázán na cizí pomoc, nezbývá než upozornit na sebe srozumitelným signálem. Mezinárodně uznávaným alpinistickým znamením nouze je vyslání akustického nebo optického signálu v...

PRVNÍ POMOC NA HORÁCH

Na horách dochází často k velmi těžkým, sdruženým a mnohočetným zraněním, provázeným zlomeninami, krvácením, poraněním vnitřních orgánů a šokem. Vyskytují se také popáleniny, úpal, při bouřkách hrozí zasažení bleskem, v zimě mohou turisty ohrozit...

Nehoda-turistika,horolezectví

I při vší opatrnosti může při turistice nebo horolezectví dojít k úrazu, který mívá ve větších výškách komplikovanější průběh a následky než v civilizovaném prostředí nebo v nížině. Ve vysokohorském terénu se střetáváme nejčastěji...

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (RVP) PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze v červnu 2002 Podnět = „Národní program rozvoje vzdělávání v České republice“(Bílá kniha) vydaný MŠMT roku 2001= krok k realizaci systému státního programu vzdělávání (národního kurikula), který má...