Tělesná výchova a její studium

Pracovní poměr na dobu určitou, neurčitou

a) doba určitá – ukončení PP není sjednáno a není výslovně uvedena doba trvání PP.b) doba neurčitá – je vždy v PS sjednána.Nelze sjednat:- s absolventy SŠ, SOU, VŠ vstupujícími do PP na práci...

PRACOVNÍ PRÁVO

1. Prameny pracovního právaPracovní právoJe souhrn právních norem o pracovních vztazích a vztazích s výkonem práce souvisejícíPracovním vztahem se rozumí:a) pracovní poměrb) dovolenác) ochrana zdraví při prácid) odpovědnost pracovníka za škoduZaměstnavatel je povinen zajišťovat...

Kultura školy

– škola je tvořena lidmi, její činnosti jsou zaměřeny na lidi posláním školy je rozvoj žáků a každý člověk, kt. je účasten ve škole, s sebou přináší vlastní systém hodnot, norem, zkušeností a postojů–...

Materiální prvky – symboly kultury školy

. verbální symboly: řeč – používaný jazyk + gestikulace, pohled, řeč těla; kurikulum – učební plán + neformální kurikulum: kulturní, sportovní vyžití, exkurze, výlety, maturitní večírky, plesy, lyžařské kurzy; metafory – dostávají se do...

Kultura a klima školy

– patří k vnitřnímu prostředí školy– ovlivňují vnímanou kvalitu práce školy– vnější okolnosti jako politické a sociální změny ve společnosti na vnitřní fungování škol a vnitřní prostředí mají malý dopad– pro pozitivní vnitřní prostředí...

Rozdíly mezi akčním výzkumem a tradičním výzkumem

Akční výzkum může učiteli pomoci reflektovat zkušenost a vlastní praxi. Akční výzkum může být alternativou k tradičnímu výzkumu. Pomáhá učitelům reflektovat jejich praxi, shromažďuje údaje o jejich praxi a umožňuje hledat nové cesty, vedoucí...