Tělesná výchova a její studium

Charakteristika sportů v přírodě


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– zahrnujeme sem sportovní disciplíny, které se odehrávají (nebo dříve odehrávaly) převážně v přírodním prostředí a jsou charakterizovány specifickou formou soutěže se zřejmou snahou o dosažení nejvyššího výkonu (absolutně nebo ve vztahu k určitému...

VHT, horolezectví


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

VHT– druh turistiky, který se provádí v horách ve skalnatém, popř. ledovcovém terénu mimo zimní období, k přesunu využívá turistické chůze a pro zajištění bezpečnosti ve výjimečných případech a na kratších úsecích základní prvky...

Kulturně poznávací složka


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– obsahuje poznávání přírody a tvůrčí činnosti člověka i lidské společnosti. Zahrnuje i problematiku ochrany přírody i kulturní náplň volného času na turistických akcích– kulturně poznávací činnost dává turistice náplň, smysl a motiv– zahrnuje...

Cvičení v přírodě


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– od cvičení v přírodě očekáváme, že účastníci kurzů a akcí zažijí chůzi, běh, plížení, šplhání, házení, zvedání, nošení a překonávání přirozených i člověkem vytvořených překážek– klademe oproti hrám větší důraz na schopnosti jednotlivce,...

Vývoj tělovýchovných aktivit v přírodě v ČR


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

15. století – rozvoj cestování za poznáním a dobrodružstvím1592 – 1670 – J. A. Komenský – formování pedagogického systému, systematika her, důležitost cestování pro poznávání světa, základy výchovy zkušeností a prožitkem1800 – nástup romantismu,...

Turistika, obsah a dělení

– komplex činností spojených s aktivním pohybem a pobytem v přírodě, má za cíl poznání přírodních a společenských poměrů ve zvolené oblasti, k tomu využívá odborně technických znalostí a dovedností– je zařazena jako subsystém...

Ochrana přírody

Obecně známý souborný pojem označující snahy jednotlivců společenských organizací i státních institucí o záchranu a další možnosti využívání přírodního bohatství Země i pro budoucí pokolení.Přírodu musíme chránit, abychom zachovali její velké hodnoty:Etická hodnota –...

Kategorizace chráněných území v ČR


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Chráněná krajinná oblast – CHKO je zachovalá typická část krajiny nebo geografického celku s rozptýlenými význačnými přírodními výtvory nebo menšími územími. Má umožnit rekreaci a všestranné poučení v esteticky působivém a zajímavém přírodním prostředí.K...

Význam přírody pro tělesnou kulturu

Obecným cílem TK je dosáhnout a udržovat co nejvyšší úroveň tělesné dokonalosti, která tvoří základ zdravého života, tvůrčí činnosti, branné připravenosti, – harmonizovat životní režim a obnovovat psychofyzickou rovnováhu člověka (v práci i odpočinku,...

Standardní tance


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

WALTZ (ANGLICKÝ VALČÍK)je tanec, který se vyvinul z anglického typu volného pomalého valčíku. Rozšířil se začátkem 20. století a v mnohém je ovlivněn tancem boston, který se tancoval před I. světovou válkou v USA....